nl

Privacyverklaring

Wie zijn we

Het bedrijf achter Ikzegja Trouwreportages die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website is CAVE7.

CAVE7
Cromhoutlaan 75
2283 EC Rijswijk
info@ikzegja.com

Je kan ons altijd bereiken via de email of het bovenstaande postadres als je vragen hebt voor de privacyverklaring.


Hoe we data verzamelen

Dit is een overzicht hoe wij persoonsgegevens verwerken

Op deze website

Cookies
Deze website gebruikt alleen functionele cookies om de taalvoorkeur op te slaan.

Monitoren gedrag bezoeker
Deze website maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we registreren bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Email formulier
Bij het versturen van informatie via het email formulier wordt een logbestand bijgehouden op de server. De verbinding is versleuteld met SSL.

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bericht

Via diensten
Wij verwerken persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Ikzegja Trouwreportages verwerkt ook persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Foto's
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Beveiliging persoonsgegevens

Ikzegja Trouwreportages neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ikzegja.com

Bewaartermijnen persoonsgegevens

Ikzegja Trouwreportages bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia > Bewaartermijn 7 jaar, boekhouding
Adres > Bewaartermijn 7 jaar, boekhouding